ชื่อ - นามสกุล :นางพรสวรรค์ กองสมบัติ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :supawit55@windowslive.com