: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 19/3/2541 : :


เนย
ชื่อ-นามสกุล : 
รัตติกาล  จันทรเสนา
ชื่อเล่น : 
เนย
วันเกิด : 
19 มี.ค. 2541
อายุ : 
15
เพศ : 
E-mail : 
enanmaye@hotmail.com
FaceBook : 
Noey Juntarasena
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
41000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0862407311
กำลังศึกษาที่ : 
อุดรพัฒนาการ
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :