: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 22/2/2541 : :


แทนใจ
ชื่อ-นามสกุล : 
อรวรรยา  พันธเดช
ชื่อเล่น : 
แทนใจ
วันเกิด : 
22 ก.พ. 2541
อายุ : 
15
เพศ : 
E-mail : 
tanzii22@hotmail.com
FaceBook : 
tanzii22@hotmail.com
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
41000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0847973501
กำลังศึกษาที่ : 
อุดรพัฒนาการ
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ถ่ายรูป เที่ยว