ชื่อ - นามสกุล :นางกนกพร สิงห์คำป้อง
ตำแหน่ง :อนุศาสก
หน้าที่หลัก :ศาสนกิจ, อนามัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :bee.21415@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายศาสนกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : อนุศาสก