ชื่อ - นามสกุล :นายวีระยุทธ เสนานิกรณ์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :werayuth.sa@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : @ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์