ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ผาคำ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : @ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :